Nižší důstojníci    

           Důstojníci se od ostatních liší zvláštní destičkovitou ozdobou hlavy (podobnou „kloboukům“ civilních hodnostářů, v reálu vyráběnou z látky napuštěnou lakem). V bojové formaci se nižší důstojníci nacházeli také mezi lučištníky, v prvních řadách bojových formací.