Světový nález - 8. div světa

Terakotovou armádu objevili náhodou roku 1974 čínští rolníci při kopání studní. Tvoří ji téměř 8000 terakotových vojáků a koní v životní velikosti, 100 dřevěných dvoukolových vozů a přes 40 000 bronzových zbraní. Terakotová armáda měla chránit dosud neodkrytou hrobku sjednotitele Číny, zakladatele dynastie Čchin, císaře Čchin Š-chuang-ti (259-210 př. n. l) Císaři údajně pomáhali vládnout ze záhrobí.

Mauzoleum císaře Čchin ze 3. století př. n. l, známé také pod názvem Terakotová armáda, patří mezi největší, nejbohatší a nejzajímavější mauzolea na celém světě. Hrobka s unikátní konstrukcí se nalézá poblíž čínského města Si-an v provincii Šen-si v místě, nazvaném Lishan. Celková plocha areálu zabírá 46km2.

Průzkumy potvrdily, že součástí hrobky je již přes 2000 let pod zemí pohřbená armáda více než 8000 terakotových válečníků z období kolem roku 220 př. n. l. rozmístěná celkem ve čtyřech podzemních koridorech.

Bylo objeveno, že v hrobce jsou pohřbeni budovatelé hrobky a ještě dalších 500 osob doprovázejících zemřelého císaře. Součástí hrobky je jáma s [[bronz]]ovým vozem císaře a stáj, která znázorňuje chov koní. Povoz kočárů tažených koňmi symbolizují poslední cestu Prvního císaře – věřil, že po smrti ho odvezou mraky ke Slunci, aby se stal středem vesmíru. Kočáry byly malovány modří, která časem zešedla. Vzory maleb tvořily mraky, draci a ptáci [[fénix]]ové.

Nejznámější částí mauzolea jsou 3 podzemní haly, ve kterých se nalézá vojsko čítající 8000 [[lučištník]]ů, [[pěšák]]ů, [[kušník]]ů, [[vozataj]]ů, jezdců a generálů sestavených do geometricky přesných regimentů. Jsou vyrobeni z terakotové hlíny ve velikosti na svoji dobu nadživotní – 160-170 cm. Jejich výzbroj byla pravá vyrobená ze dřeva a bronzu, dřevěné části se ale nedochovaly. V takovém množství soch se nenajdou dvě stejné – každá je unikátní. Typy tváří všech válečníků zobrazují jen 10 z 10 516 znaků čínského písma. Jejich význam dodnes odmítají oficiální průvodci vysvětlit. Skryté poselství deseti typů tváří v jednoduchém překladu znamená : ''Pozorně  si prohlédni vojáky v chodbách a rozlušti skryté tajemství Slunce a Boha, tajemství, jež sahá až do počátku času.''