Terakotová armáda

K jedinečnosti napomohla široká paleta barevných schémat, aby se jedna socha co nejvíce lišila od druhé a také vymodelování obličejových rysů a účesů. Nenašli by  jste  zde dvě stejné postavy. Tvůrci tohoto obrovského souboru zřejmě věřili, že čím budou vojáci realistější,  tím  účinněji mohou sloužit císaři a ochraňovat jej v posmrtném životě.

Tisíce bojovníků v podzemí

Pohřebiště terakotové armády ukrývá přes 8.000 terakotových válečníků a koní a více než 100 dřevěných vozů. Lze tedy hovořit o obrovském, famózním, ale však kompletním armádním sboru s pěchotou, jezdectvem, lučištníky, střelci s kušemi (samostříly), vozataji  a  velitelským  štábem.  To vše symbolizuje neporazitelnou armádu Prvního čínského císaře, pomocí které sjednotil roztříštěnou zemi na jednotnou centralizovanou říši.

Jáma

Rozmístění předních eskadron terakotové armády v jámě č. 1, zachycené na úvodní  kresbě znázorňuje vojenskou formaci  označovanou v dobových textech zabývající se vojenskou strategií, jako obdélníková formace. Vpředu stojí ve třech řadách lučištníci obráceni tváří k východu. Podle zbroje lze mezi nimi rozeznat dva nižší důstojníky.