Výroba terakotovýc figur

Terakota, it. terracotta - porézní výrobky z pálené hlíny, zpočátku bez glazury, později zdobené polychromií i glazované. - Od pravěku menší sošky z vypálené hlíny, zobrazující člověka nebo zvířata. V Evropě od neolitu (6. tis. př.n.l.), v antice používány v um. řemeslné výrobě i formy. T. sloužily při kultovních obřadechnapř.čínskáterakotová armáda) nebo jako dekorativní předměty.

 

 

Z čeho je terakotová armáda stvořena?

Pří tvorbě umělci používali žlutou sprašovou hlínu pocházející z břehů Žluté řeky.Postavy se nejdříve odlévaly do forem, poté se ručně modelovaly. Postupovalo se od spodu – chodidla a dolní končetiny, následoval trup, ruce a hlava. Ten samý způsob byl u výroby koní. Vojenské postavy jsou podivuhodně živé.  Na to, že tu bylo kombinováno omezené množství standardních elementů (tří typů podstavců, dva typy nohou, osm orz a osm hlav), se řadí mezi umělecké unikáty.

 

 

Terakotový kůň

Koně, jak

o neodmyslitelná součást terakotové armády dosahují délky 170 až 220 cm, což odpovídá tehdejší nadživotní velikosti. Tato podsaditá malá zvířata s mohutnou kostrou nevykazují žádné anatomické rysy, takže zřejmě neprocházela žádným speciálním výběrem. Neví se přesně, který druh koní byl v oblastech žluté řeky používán nejprve k tažné práci a později také k jezdectví. Je však velmi pravděpodobné, že používaný druh byl úzce spřízněn s malými divokými koňmi ze stepi, známými jako kůň Převalského. Druh byl tak pojmenován podle ruského přírodovědce Michajloviče Nikolaje

 Převalského, který v roce1879 ve stepních oblastech mezi Čínou a Mongolskem znovu objevil.

 

Terakotoví koně, jak můžete vidět na tomto exponátu, jsou vymodelováni velmi věrohodně a proporcionálně.