Historie Číny

Známé dějiny Číny jsou dlouhé několik tisíciletí. Jeden z názvů Číny zní: "Země s civilizací trvající pět tisíc let." Aby bylo možno se v tak dlouhém období orientovat, věnuji se každému z historických úseků vývoje Číny zvlášť. Dodnes nebylo vypracováno všeobecně přijímané rozdělení čínských dějin, proto se budu držet tradičního rozdělení podle vládnoucích císařských dynastií.

Nejstarší období čínských dějin

Původ osídlení území dnešní Číny není zatím zcela objasněn. Kosterní nálezy tzv. "pekingského člověka" (sinanthropus pekinensis) staré 500 000-400 000 let však svědčí o starobylosti osídlení této části Asie. Archeologický výzkum objevil vyspělá kulturní centra, ve kterých se začala formovat čínská kultura na středním a dolním toku Žluté řeky, v povodí Dlouhé řeky a v údolí Perlové řeky. V době 9.-3. tisíciletí př. n. l. v údolí Žluté řeky vzkvétaly kultury Čchü-ťia-ling, Ma-ťia-jao a Jang-šao. Na tyto kultury navázala na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. pozdně neolitická kultura Lung-šan, která se rozšířila i do střední a jižní Číny a která je spojena s dynastií Sia. V této době vývoj vyústil k přechodu od dočasných sídel k sídlům trvalým a společnost procházela rychlým vývojem spojeným s rozvojem zemědělství a přechodem k patriarchální společnosti. Původní neolitická společnost byla společností matriarchální, půda a úroda patřili celé společnosti. Později se společnost začala měnit na patriarchální a začalo vznikat soukromé vlastnictví.

Zavedení jednotné měny

Před sjednocením země, měl každý stát jinou měnu, což nepříznivě ovlivňovalo cirkulaci zboží a celkovou obchodní činnost. V roce 211 př. n. l. prohlásil První císař měny používané v jiných státech za neplatnou a okamžitě zavedl novou měnovou soustavu. Tzv. „vyšší měnu“ tvořily zlaté mince „I“ (Y) o hmotnosti 20 tealů, zatím co „nižší měnu“ představovali kulaté měděné  mince  s čtvercovým otvorem o hmotnosti půl tealu

Mince tohoto typu tj. kulaté s čtvercovým otvorem, se v Číně používali až do konce období dynastie Čching (do začátku 20. století), potom zanikly spolu s feudální monarchií.

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

V Číně odkryli 114 nových terakotových bojovníků bojovníků (za slovenského překladu zveřejněného 30.6.2012)

30.10.2012 13:39
Informace o nálezu dalších bojovníků byla zveřejněna na internetu ve slovenském jazyce. Podle informací ve státních mediích, archeologové v číně obkevili nových 114 terakotových bojovníků v pohřebním komplexu dynastie Čchin blízko města Si-an ležícím v provincii Šen-si. Jak uvedl China...

Informace pro návštěvníky

07.11.2011 15:14
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

07.11.2011 15:13
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

Terakotová armáda

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek