Sochy vojáků terakotové armády

Terakotovou armádu objevili náhodou roku 1974 čínští rolníci při kopání studní. Tvoří ji téměř 8000 terakotových vojáků a koní v životní velikosti, 100 dřevěných dvoukolových vozů a přes 40 000 bronzových zbraní. Terakotová armáda měla chránit dosud neodkrytou hrobku sjednotitele Číny, zakladatele dynastie Čchin, císaře Čchin Š-chuang-ti (259-210 př. n. l) Císaři údajně pomáhali vládnout ze záhrobí.

 

Tisíce bojovníků v podzemí

Pohřebiště terakotové armády ukrývá přes 8.000 terakotových válečníků a koní a více než 100 dřevěných vozů. Lze tedy hovořit o obrovském, famózním, ale však kompletním armádním sboru s pěchotou, jezdectvem, lučištníky, střelci s kušemi (samostříly), vozataji  a  velitelským  štábem.  To vše symbolizuje neporazitelnou armádu Prvního čínského císaře, pomocí které sjednotil roztříštěnou zemi na jednotnou centralizovanou říši.

 

Terakotové sochy

K jedinečnosti napomohla široká paleta barevných schémat, aby se jedna socha od druhé lišila co nejvíc, a také vymodelování obličejových rysů a účesů. Nenašli by  jste zde dvě stejné postavy. Tvůrci tohoto obrovského souboru zřejmě věřili, že čím budou hlinění vojáci realističtější, tím účinněji mohou sloužit císaři a ochraňovat ho v posmrtném životě.

Hliněné sochy pěšáků, lučištníků, velitelů a jejich koní symbolicky střežící jeho hrobku působí velmi sugestivní dojem. Tato mlčenlivá masa, hledící na východ vstříc nepříteli, jakoby ztělesňovala velkou sílu Číny a měla odstrašit každého – ať už pod jakoukoliv záminkou – chtěl na tuto suveréni zemi troufnout. Aby bylo naleziště dostatečně chráněno před povětrnostními vlivy, byla nad ním v současnosti postavena veliká klenutá hala připomínající velký letecký hangár. Návštěvníci si mohou terakotové válečníky libovolně prohlížet z vyvýšených lávek. Celá hrobka je rozdělena do tří menších oddělení, z nichž největší je první, v němž se nachází kolem 6.000 soch. Hrobka č. 2, zpřístupněná v roce 1994, je ještě ve stádiu vykopávek. Nachází se v ní plastiky císařského jezdectva: 900 vojáků, 116 osedlaných koní a 356 koní zapřažených do 89 válečných vozů. Nejmenší z dosud zpřístupněných hrobek (č. 3) obsahuje 68 důstojníků v uniformách „vyšší kasty“. Císařova hrobka ještě nebyla otevřena, ale průzkum areálu stále pokračuje a nikdo nemůže vyloučit, že se v budoucnu dočkáme nějakých překvapení.