Vyšší důstojníci   

 

Sedí na velitelských vozech, které jsou širší než bojové, neboť museli uvést ne jen velitele a vozataje, ale i zvon

a buben, s jejichž pomocí se během bitvy vydávaly rozkazy. Žádný z velitelských vozů terakotové armád  se  bohužel  nedochoval, neboť dřevo přirozeně  zetlelo, nebo podlehlo ohni, když  jámu zachvátil požár, založený nejspíše během nepokojů na sklonku dynastie Čchi