Pěšák

        Pěšáci byli vyzbrojeni bronzovými kopími na dlouhých dřevěných násadách, vhodných jak k útoku hodem tak i k bodání. Předpokládá se, že mnoho těchto kopí bylo této velkolepé terakotové armádě ukradeno během povstání, jež posléze vedlo až k pádu dynastie Čchin. Hlavy některých pěšáků byly nakloněny v různých úhlech, tudíž sochy postaveny vedle sebe, působ velmi přirozeným dynamickým dojmem.